01 May
01May

לא כולם מודעים לפינת החמד הזאת. ברחוב חיים 2, מעט מעל שכונת תלפיות נמצא "יריד וינטאז'", אוסף של ספרים, תקליטים ופריטי אספנים סלקטיביים שנתרמו כולם בידי אנשים נדיבים. בבואכם לשם, ממש ביציאה מהשכונה ומתחת לרחוב נורדאו, תוכלו למצוא הרבה מציאות לבית במחירים מצחיקים. כל זה הוא קודש לעזרה לחולי לוקמיה מהסביבה. חשוב חשוב, ולכו לשם לבקר.  
עירית חיפה תקיים שלושה מפגשי שיתוף ציבור הדר הנוגעים לשיפורים ולתוכניות העתידיות שנוגעות לשכונה. המפגשים יערכו בתאריכים שמופיעים לכם כאן למעלה. 


זה חווי, חתול של קרנית הנפלאה. הוא הלך לאיבוד. אם מי מכם ראה אותו באזור בואך לונץ, מוזמנים לרשום בתגובות או ב troy@troy.co.il וזאת גורוט שלנו שעקבותינו אבדו כבר בסוף אוקטובר שנה שעברה, אבל עדיין לא הרמנו ידיים. אם מי מכם ראה או שמע troy@troy.co.il


כרגיל מוזמנים להגיב לאירועי השעה בתגובות שלמטה. 


TROY


טקסט לדוגמא

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.