זמנים קשים מכתיבים שירים לא קשים.

  •  04/07/2024 04:52

ככה מתחילה מחאה בישראל. אחד מתחיל אותה, ואז יש עוד אחד שמצטרף, ועוד אחד, ועוד אחד. והנה הם כבר כאן, ההמונים.

  •  06/05/2022 21:41

האם אשת הכובעים המיתולוגית של הדר ברחוב החלוץ סגרה את החנות? או שזה קרה בעקבות אירוע טראגי מצער? במדור ישמח לדעת אם למישהו יש תשובה.

  •  12/03/2022 15:21