זמנים קשים מכתיבים שירים לא קשים.

  •  04/07/2024 04:52